افتاده...

 در اطراف خانه‌ی من

آن‌کس که بہ دیوار فکر می‌کند

آزاد استــــــ

آن‌کس که بہ پنجره

غمگین

و آن‌کس کہ به جست و جوی آزادی است

میان چار دیوار

نشسته

می‌ایستد

چند قدم راه می‌رود

نشسته

می‌ایستد

چند قدم راه می‌رود

نشسته

می‌ایستد

چند قدم راه می‌رود

نشسته

می‌ایستد

چندقدم راه می‌رود

نشسته 

می‌ایستد

چند قدم...

حتی تو هم خسته شدی از این شعر

حالا چہ برسد به او که‍...

نشسته

می‌ایستد...

نه!

افتاده

 

گروس عبدلملکیان/ 5 نظر / 22 بازدید
Florist

[گل][گل][گل] یهنی این 30 یا سی بود ؟؟؟ [تعجب]

مریم

میخوای خونه ت و عوض کن خوب چه کاریه....[چشمک]

mikaeil

[گل][گل][گل][گل] [گل] ممنون[گل] [گل] [گل] [گل]

mikaeil

دوستان دو گونه اند یکی انان که تو را میخندانند دوم انهایی که عیبت را می گویند و تو را به اندیشه وا میدارند به ایشان بیندیش.[خرخون] خ