آقِ والدین که میگن، منم! -4

در محفلی بودیم کَعَنَّهو چت رومــ.....!
  

 او: صکث؟

من: چـــــــــــــی ؟؟! (با حالت چشم های افتاده کف زمین بخوانید)

او: بابا ممد این اسکلا چیه ورمیداری میاری اینجا!!! اه !!

/ 0 نظر / 5 بازدید